Πέμπτη, 14 Απριλίου 2011

Τωρινή και προτεινόμενη εικόνα του κέντρου της πόλης (Οδός Εθνικής Αντιστάσεως)
Τωρινή και προτεινόμενη εικόνα του κέντρου της πόλης (Οδός Καρπενησιώτη)Τωρινή και προτεινόμενη εικόνα του κέντρου της πόλης (Οδός Ζηνοπούλου)


Τωρινή και προτεινόμενη εικόνα του κέντρου της πόλης (Οδός Ζηνοπούλου είσοδος)Τυπικές τομές περιοχών ανάπλασης 5, 6 και 7
Τυπικές τομές περιοχών ανάπλασης 1, 2, 3 και 4

Κατόψεις περιοχών ανάπλασης 5, 6, και 7Κατόψεις περιοχών ανάπλασης 1, 2, 3, και 4

Γενική διάταξη παρέμβασης

Ανάλυση κυκλοφοριακής ικανότητας (υφιστάμενη - προτεινόμενη)

Προτεινόμενο κυκλοφοριακό μοντέλο (video)

Προτεινόμενη διαχείριση της κυκλοφοριακής κατάστασης

Μετρήσεις και αξιολόγηση υφιστάμενης κυκλοφοριακής κατάστασης

Περιοχή επέμβασης 7: Ταξίδι

Περιοχή επέμβασης 6: Γειτονιά

Περιοχή επέμβασης 5: Φιλοξενία

Περιοχή επέμβασης 4: Αγορά

Περιοχή επέμβασης 3: Κέντρο

Περιοχή επέμβασης 2: Περίπατος

Περιοχή επέμβασης 1: Είσοδος

Ο χώρος επέμβασης της ανάπλασης

Εικόνες απο το προτεινόμενο σχέδιο ανάπλασης του κέντρου της πόλης μας